Umowa

UMOWA MIĘDZY GRACZEM A SYNDYKATEM


Powrót do Rejestracji


Ta Umowa dotyczy Gracza i Lottery Stars Ltd.
Adres Lottery Stars Ltd, Member Support Centre, 5 Percy St. Office 4, W1T 1DG, Londyn, Wielka Brytania.

1. By zostać Członkiem syndykatu należy mieć ukończone 18 lat życia.

2. Na akceptacje rejestracji nowego członka, pozostanie wysłany E-mail z danymi; Login członka oraz jego hasło.

3. Każdy Członek musi się podporządkować przepisom zawartym w tej umowie. Oraz zaakceptować je.

4. Każdy Członek jest zobowiązany do płacenia 3 funtów tygodniowo za jedna grę. W cenę gry wchodzi nieograniczone korzystanie z serwisu Lottery Stars. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana, członek zostanie automatycznie wstrzymany od grania w syndykacie, i ewentualna wygrana nie zostanie wydana. Każdy członek zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany droga E-mailowa. Wszystkie transakcje pieniężne na nasze konto, udane i nieudane, są rejestrowane przez firmę i bank. Jeżeli użytkownik zostanie wstrzymany bądź usunięty z syndykatu z powodu braku płatności za serwis, nie będzie on uwzględniony w liście osób grających w syndykacie i nie będzie mógł odebrać pieniędzy w razie wygranej w syndykacie.

5. Wygrane Syndykatów grupy loteryjnej UK Lotto s dzielone na równe 49 części. Każdy gracz otrzyma 1/49 całości z wygranej w syndykacie. Wygrane Syndykatów grupy loteryjnej Euromillions s dzielone na równe 36 części. Każdy gracz otrzyma 1/36 całości z wygranej w syndykacie. Wygrane Syndykatów indywidualnie stworzonej grupy loteryjnej będą dzielone na równe części pomiędzy każdym graczem znajdującym się w tym syndykacie.

6. Każda wygrana syndykatu powyżej 500£ jest odbierana osobiście przez menedżera grupy Lottery Stars. Wygrana syndykatu powyżej 500£ zostanie przesłana do członków syndykatu do 10 dni roboczych. Wygrane powyżej 10£ na gracza są przesyłane w całości. Poniżej 10£ zostanie pobrana oplata administracyjna.

7. Każdy zarejestrowany członek ma możliwość wypisania się z dowolnego syndykatu, poprzez zalogowanie się na stronie a następnie wybraniu opcji formularz wypisania się z grupy. W przypadku trudności, należy się skontaktować z administratorem serwisu droga E-mailową. Formularz zostanie zaakceptowany do 48 godzin od daty wysłania.

8. Lottery Stars Ltd ma prawo do unieważnienia tej umowy. Jakiekolwiek zmiany dotyczące umowy zostaną bezzwłocznie podane każdemu użytkownikowi po zalogowaniu się do serwisu. Każda nowa umowa musi zostać zaakceptowana przez użytkownika.

9. Lottery Stars Ltd nie kupuje biletów na imię użytkownika. Użytkownik serwisu nie ma żadnego prawa do posiadania biletów zakupionych przez syndykat. Zarządzaniem i kupnem biletów National Lottery zajmuje się tylko i wyłącznie Menedżer Lottery Stars. Lottery Stars nie sprzedaje biletów National Lottery, ani nie współpracuje z National Lottery.

10. Użytkownik zgadza się na opłatę co tygodniowa za granie w jednym z syndykatów oraz korzystanie z usług Lottery Stars Ltd Która obejmuje otrzymywanie najnowszych wyników gry, oraz nieograniczone korzystanie z serwisu

11. Użytkownik nie ma prawa do roszczeń, jeśli Lottery Stars Ltd nie kupi biletów na czas przed losowaniem spowodowanych problemami typu: Server będzie Offline, biuro firmy nie będzie miało polaczenia z Internetem.

12. Serwis Lottery Stars będzie akceptowało wszystkie zmiany w syndykatach przed godzina 18 czasu Greenwich w dniu losowania. Wyjątek stanowi brak potwierdzenia przelewu bankowego.

Powrót